BÀI HÁT SINH HOẠT TẬP THỂ

Cùng quây quần
Vui là vui
Lecteur
Cùng quây quần ta vui vui vui. Vui là vui là vui chúng mình vui nhiều.
Ta hát với nhau chơi chơi chơi. Vui là vui là vui chúng mình vui quá.
Rồi lên tiếng vui cười cười cười. Vui là vui là vui chúng mình vui nhiều.
Làm vui thú bao người người người. Vui là vui là vui chúng mình quá vui.
Vui ca lên nào

Bài ca tạm biệt

Vui ca lên nào, vui ca lên nào. Gặp nhau đây rồi chia tay,
Vui ca lên chúng ta cùng ca. ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây
Ca nào, ca nào ta hát cho to và hay. Niềm hăng say, còn chưa phai,
Ca nào, ca nào ta hát cho to và hay. đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy,
Vui ca lên nào, vui ca lên nào. đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy.
Vui ca lên đời ta sung sướng.
Hoan hô anh này

Hoan hô anh này một cái
Hoan hô anh này.
Nào chúng mình hoan hô
nào chúng mình hoan hô nào ta hoan hô.