ĐI RA EXIT

 

Hỗ trợ khi học Tiếng Việt

Bài 1

 

 

       Bài viết chỉ mong nêu được những nhận xét và kinh nghiệm cá nhân đã tự điều chỉnh thời non trẻ vì những mầu đỏ chi chít trong những bài tập làm văn của Thầy cô giải  thích,   sửa lỗi ,cộng với những gì đã học được từ các bậc trưởng thượng tôn sư sau này và khi bất đắc dĩ phải  trở thành Giáo viên hướng dẫn cho các em tại  Hải  ngoại  năm 1991 ở đia phương ; quy cách trình bầy không phải  là một trình tự Văn Phạm ; người viết trân kính mong được sự khuyến khích ,cảm thông và bổ xung .

 

I. NGHE VÀ TỰ ĐIỀU CHỈNH LỖI CHÍNH TẢ

 

  Khi nghe đọc một chữ lập tức sự cấu tạo hữu cơ phối  hợp giữa các Phụ âm và Nguyên Âm được quán tính hình thành  và tạm diễn tả như sau  :

 

1.      Chọn một hay nhiều phụ âm và một hay nhiều nguyên âm  tương đương phát lại được chữ vừa nghe .

2.      Nhớ lại  quy ước cơ bản của Mẫu tự  để ghép thành Chữ

                                         

                                                  Cấu tạo chữ

 

 

Nguyên âm + Phụ âm

Phụ âm       +  Nguyên âm

Phụ âm       +  Nguyên âm   + Phụ âm

 

 

·        Nguyên âm  đơn  VN   : a ă â , e ê i , y , o ô ơ , u ư .

·        Nguyên âm ghép VN :

-         ai ,ao , au  , âu ,

-         eo , iê , iêu , yêu

-         oa , oe , oo ,oeo oi , ôi , ơi .

-         ua , ưa .uya , uê  ,uyê , uy , ui , ưi  uôi , ươi

·        Phụ âm đơn    VN  :  b, c, d, đ, g , h , k , l , m , n , p , q , r, s, t,  v , x .

·        Phụ âm ghép VN   :

-         Ghép ở Đầu chữ    :   ch, kh , nh , ng , ph ,th 

-         Ghép ở  Đuôi chữ   :  ch , nh , ng  nhưng đặc biệt chỉ có các Phụ âm đơn  sau  :  c, p , t  , m ,n  là ghép ở đuôi chữ .

-         Ghép đặc biệt:  GH và NGH  là 2 phụ âm ghép đầu chữ tuân theo luật e ê i

 

3.      Dựa theo LUẬT EÊI  để chọn các phụ âm cần  đặc biệt lưu ý :

-         2 phụ âm chính G và NG được thêm H.dể thành  2 phụ âm đặc biệt  GH    NGH

-         Phân biệt khi nào dùng C và K

          

 

Luật EÊI

 

 

Khi nghe chử có các âm E ,Ê và I ta cần có các phân biệt sau : 

-         Chọn C hay K:Gặp âm phát cần phụ âm  c hay k  ta chọn K  Vd : cê phải viết là kê 

-         Thêm H ở giưã G  và NG :

·        Gặp phát âm G (gờ)  phải thêm H  vd : ghe, ghê, ghi

·        Gặp phát âm NG(ngờ) : nghe , nghê , nghi

 

        

 

II. ÂM TIẾT CỦA TIẾNG VIỆT

           

 Tiếng việt có Âm sắc theo Ngũ Âm (Hò Sang Sự Xe Cống)  do đó có các biểu tượng về Dấu  theo thứ tự Trầm bổng  .

                                                  Sắc      : ´

                                                      Huyền :  `

                                                  Hỏi      :  ?

                                                  Ngã     :  ~

                                                  Nặng   :  .

 

Xét về Âm độ  thì có 3 loại , mỗi loại một cao một thấp Âm duơng giống mà hơi khác :

 

-         Âm phát ra khỏi cuống họng  ( ngoài )   : Sắc  cao , huyền thấp

-         Âm nằm trong cuống họng   ( trong )     : Hỏi nhẹ , ngã mạnh

-         Âm bình thường                                      : Nặng ( . )  , nhẹ   (không dấu)

 

III. NHỮNG KINH NGHIỆM

 

Như vậy có một số kinh nghiệm hỗ trợ cho việc  giảng dậy tiếng Việt qua các hình thức bài tập :

 

1.      Giải thích rõ các Mẫu tự cơ bản ,  tập đọc làm quen các Mẫu tự này .

2.      Đọc chính tả cho học viên  bằng cả 2 giọng Việt và bản xứ (giọng lai).

3.      Viết một loạt các câu ngắn quen thuộc nhưng không cho dấu và khoảng cách  .       Ví dụ : Congchanhunuithaison , nghiamenhunuoctrongnguonchayra....  Trên bảng và yêu cầu người viết viết lại có khoảng cách va cho dấu , nếu cần yêu cầu mỗi học viên tự đọc và giáo viên sửa lại .

4.      Soạn những bài tập  để học viên thực tập Luật E Ê I  .

 

Trần Đức Hạnh

 

Còn tiếp bài 2 : Các Lối Nói đặc biệt trong tiếng Việt .